3 dorpen concert zondag 16 oktober

Eerste 3-dorpen-concert van nieuwe gemeente Vught
De gemeente Vught bestaat uit de dorpen Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
Oorspronkelijk bestond de gemeente Vught uit het dorp Vught. Bij de gemeentelijke
herindeling van 1933 werd de gemeente Cromvoirt opgeheven en als dorp bij Vught
gevoegd. Tot 1995 was Helvoirt een zelfstandige gemeente. Daarna viel Helvoirt
onder de gemeente Haaren. Met de opheffing van die gemeente, per 1 januari 2021,
hoort het dorp Helvoirt bij de gemeente Vught.


Harmonie Kunst & Vriendschap maakt al sinds augustus 1876 deel uit van de
Vughtse gemeenschap en is met haar 146 jaar ruim de oudste vereniging van de
drie. Harmonie Kunst Adelt bestaat volgend jaar 120 jaar en de Cromvoirtse Fanfare
is ruim 58 jaar oud.
Al voor de herindeling werd er samengewerkt tussen de verenigingen en gezien de
toekomst zal een goede onderlinge relatie steeds belangrijker worden.


Om deze samenvoeging muzikaal te presenteren wordt op zondag 16 oktober het
eerste 3-dorpen-concert gehouden. Deze muzikale drieklank was in HelvoirThuis,
Kloosterstraat 30, vanaf 14.00 uur, gratis te beluisteren.


Harmonie Kunst Adelt (Helvoirt) o.l.v. Alphons van Stenis opent, waarna Harmonie
Kunst & Vriendschap (Vught) eveneens o.l.v. Alphons van Stenis van zich laat horen.
De Cromvoirtse Fanfare (Cromvoirt) met dirigent Hans van Leeuwen levert het
laatste aandeel. Ieder orkest heeft een eigen repertoire in dit muzikale feest. Maar
ook worden alle orkesten samengevoegd om gezamenlijk een finale te verzorgen. Al
met al wordt er een scala van hedendaagse en toegankelijke blaasmuziek
gepresenteerd.