Muziek bij begrafenis van de heer Rein Chevalier.

Op zaterdag 21 december 2019 hebben zeven muzikanten van Harmonie Kunst Adelt met muziek de begrafenis begeleid van de heer Rein Chevalier van Boomkwekerij de Bosrand.
Enkele maanden geleden heeft hij ons benaderd met het verzoek de muzikale begeleiding te verzorgen met een kleine groep spelers. We hebben de rouwstoet begeleid vanaf de Oude Kerk naar de begraafplaats bij de Sint Nicolaaskerk.
Dit bijzondere verzoek hebben wij na overleg ingewilligd. De heer Chevalier heeft zelf de muziek mee uitgezocht en aangegeven op welke wijze een en ander zou worden uitgevoerd. In overleg met de familie zijn de afspraken uitgewerkt en vastgelegd.
Aan de harmonie zal een financiële bijdrage worden overgemaakt.